Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar Mono 72 Cell 370W – 400W